Mistä 3D-tulostuksessa on kyse?

3D-tulostuksella virtuaalinen malli pystytään tulostamaan fyysiseksi esineeksi. 3D-tulostus tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet valmistaa osia ja kappaleita teollisuuden ja yritysten tarpeisiin.

3D-tulostuksen monet mahdollisuudet

3D-tulostuksella on perinteisiin menetelmiin verrattuna useita etuja. Sen avulla voidaan yksilöidä tuotetarjontaa ja vähentää kokoonpantavien osien määrää. 3D-tulostus mahdollistaa erilaiset geometriat lähes rajattomasti.

3D-tulostusprosessi ei vaadi työkaluja, joten sen aloittaminen on nopeaa ja usein myös kustannustehokasta. Kun osia valmistetaan kulloisenkin tarpeen mukaan, säästetään varastointikustannuksissa.

3D-tulostinten toimintaperiaate

3D-tulostustekniikoita on useita erilaisia, ja niissä voidaan käyttötarkoitus huomioiden käyttää monia eri materiaaleja. Yhteistä kaikille tulostustekniikoille on se, että käytettävästä materiaalista muodostetaan ohuita kerroksia yksi kerrallaan halutun mallin mukaisesti. Lopuksi tulostetut mallit voidaan pintakäsitellä ja maalata.

[index]
[index]