Information om 3D-utskrift

Allt fler företag har hittat 3D-utskriftens många möjligheter och tagit i bruk dem som en del av en lönsam affärsverksamhet. Vad är det egentligen frågan om i 3D-utskrivning och vilka möjligheter öppnar det för företagen?

Bekanta dig med 3D-utskrivningens möjligheter genom länkarna nedan!

Vilket lönar sig: maskinell tillverkning eller 3D-utskrivning?

3D-utskrivning är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att tillverka delar på. Det är ändå klokt att tänka på vilket tillverkningssätt som är klokast och billigast för helhetssituationen.

Läs mer

Vilken nytta erbjuder 3D-utskrivning?

3D-utskrivning medför oändliga möjligheter för företag att effektivera sin verksamhet och göra processen ännu snabbare och smidigare.

Läs mer

Vad är det frågan om i en 3D-utskrift?

Med 3D-utskrift kan man skriva ut en virtuell modell till ett fysiskt föremål. 3D-utskrifter erbjuder nästan obegränsade möjligheter att tillverka delar och stycken för industrins och företagens behov.

Läs mer

Prissättning av 3D-utskrifter

Prisen på 3D-utskrifterna fastställs alltid från fall till fall beroende på stycket som skall tillverkas och tillverkningsmängden.

Läs mer

Vi spräcker myterna om 3D-utskrivning

13D-utskrivning är endast ämnat för tillverkning av prototyper.

Tillverkning av prototyper är bara ett delområde där 3D-utskrivning lämpar sig. Med 3D-utskrivning kan man även kostnadseffektivt göra mycket annat såsom reservdelar, små serier och stycken för marknadsföring och utbildning.

23D-utskrifter är dyra.

3D-utskrift är i många fall billigare än formgjutning. Det lönar sig att välja tillverkningssätt när man vet vilket som är mer lönsamt, att skriva ut eller att gjuta. På detta påverkar bl.a. hur många stycken som behövs samt storlek.

3Med 3D-utskrivning görs endast små partier.

Det är möjligt att 3D skriva ut större mängder också kostnadseffektivt. Ju mindre styckena är desto mer lönsamt är det ofta att skriva ut dem med en 3D-skrivare. Samtidigt undviker du lagringskostnader.

43D-utskrifter är sköra.

Nutidens 3D-utskrifter är inte sköra utan mycket tåliga. Styckena är mekaniskt mycket hållbara. I och med certifieringen är slitstyrkan testad och dokumenterad.