Skulle 3D-utskrifter förbättra din business?

Prototyper

Produktion av små serier

Contract manufacturing

Avtalstillverkning

Marknadsförings- och utbildningsmaterial

Av 3D-utskrift

6 orsaker att välja 3D-utskrift

Allt fler företag har hittat 3D-utskriftens många möjligheter och tagit i bruk dem som en del av en lönsam affärsverksamhet. Vad är det egentligen frågan om i 3D-utskrivning och vilka möjligheter öppnar det för företagen?

Prototyper

Med hjälp av prototyper tillverkade med 3D-teknik, det vill säga en individuell mall, kan man riskfritt testa produktens design och användarvänlighet innan man lämnar den för produktion.

Ett kostnadseffektivt tillverkningssätt

3D-utskrivning är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att tillverka delar på. Om försäljningsmängderna för företaget är små (t.ex. under 5000 st.) är 3D-utskriften ett lönsamt alternativt för tillverkning av styckena. 3D-styckeprisen är dyrare än de sprutformade, men man sparar in på startinvesteringar och lagringskostnader. Man kan beställa en preciserad mängd enligt behov.

Produktion av små serier

Produktion av små serier är ett kostnadseffektivt sätt att tillverka precis den mängd delar som behövs. På det viset slipper man stora investeringar i början och kommer snabbt igång med tillverkningen.

3D-utskrivning medför oändliga möjligheter för företag att effektivera sin verksamhet och göra processen ännu snabbare och smidigare.

Reservdelar

3D-utskrift möjliggör att du snabbt får hållbara reservdelar av god kvalitet efter behov.

Design uppdatering

Om produktens design ofta ändras eller fortlöpande skräddarsys, är 3D-utskrift rätt alternativ. Att göra formar innebär alltid en stor kostnad och man måste därför förbinda sig till dem en längre tid. 3D-utskrift möjliggör en fortlöpande justering. Vid behov kan man ändra på designen även medan produktionen pågår.

Hållbart material

Med våra högklassiga maskiner tillverkar vi hållbara utskrifter i plast och metall med en utmärkt ytkvalitet och precision.

4000

Utskrivna 3D-stycken per vecka

7

EOS-maskiner på toppnivå

1000

Nöjda kunder

3D Formtech till din tjänst

Vi är ett företag från Jyväskylä som är specialiserat på 3D-utskrivning jämte tilläggstjänster. Med hjälp av våra anläggningar som utnyttjar laserteknik och våra högklassiga material skapas produkter av toppkvalitet även för krävande användningsändamål. Vi tillverkar 3D-utskrifter från både plast och metall.

Med hjälp av våra fyra 3D-skrivare och en kunnig personal pågår vår produktion nonstop dag efter dag. Vi kan leverera 3D-utskrifter åt våra kunder utan att ge avkall på vare sig tidtabell eller kvalitet.

Läs mer

Vad är det frågan om i en 3D-utskrift?

Med 3D-utskrift kan man skriva ut en virtuell modell till ett fysiskt föremål. 3D-utskrifter erbjuder nästan obegränsade möjligheter att tillverka delar och stycken för industrins och företagens behov.

Läs mer
EOS p396

Ta kontakt och be om offert

sales

+358 20 1550 610

E-post Ringa