3D-utskrift av metall

Marknaden för 3D-utskrifter har länge gått het ute i världen och man har använt 3D-utskrifter av metall bland annat inom luftfarts-, medicin- och bilindustrin. 3D-utskrifter av metall efterfrågas nu mer och mer i Finland och med hjälp av 3D Formtech är denna teknologi nu tillgänglig för alla finländska maskinverkstäder.

Hurdan 3D-utskrift i metall är det frågan om?

Genom att skriva ut i 3D kan man tillverka sådana stycken som har varit mycket svåra, omöjliga eller mycket dyra att tillverka maskinellt. 3D-utskrift lämpar sig utmärkt för tillverkning av särskilt komplicerade och krävande stycken. 3D-utskrifter av metall är fullständigt användbara färdiga produktionsdelar – inte bara prototyper.

Ta kontakt

Material – 3D-utskrift av metall

metall

material

Inom 3D-utskrift av metall kan man nyttja många olika material. Alla material vi använder är certifierade och testade enligt ISO-standard. Bakom hållbarheten och kvaliteten i EOS materialen ligger årtionden av utvecklingsarbete och förståelse för olika branschers materialkrav.

Läs mer
metallin 3D-tulostus

Hur kan vi hjälpa?

Produktion av små serier

Produktion av små serier är ett kostnadseffektivt sätt att tillverka precis den mängd delar som behövs. På det viset slipper man stora investeringar i början och man kommer snabbt igång med tillverkningen.

 

Med 3D-utskrift får man hållbara delar av hög kvalitet som även passar för andra ändamål och kan välja exakt rätt material bland många alternativ. Det kan till exempel vara klokt att tillverka vissa delar genom 3D-utskrift för instrumenttillverkarnas behov.

 

I produktion av små serier kan antalet vara allt från en till tusentals. 3D-utskriftens lönsamhet påverkas i produktion av små serier av både antal och storlek.

Reservdelar

3D-utskrift möjliggör att du snabbt får hållbara reservdelar av hög kvalitet efter behov.

 

När man behöver en ny del för att ersätta en trasig del, lyckas det med 3D-utskrift med kort varsel. Den gamla delen kan direkt formas om eller 3D-skannas, då man kan tillverka en ny del av den.

 

Med 3D-utskrift av reservdelar undviker man kostnader som förorsakas av behovet av lagring. Vi levererar nödvändiga delar till kunden redan några dagar efter beställning.

Avtalstillverkning

Med avtalstillverkning kan du försäkra dig om att du fortlöpande har tillgång till nya delar utan kostnader och besvär som uppstår av lagring.

 

Vi utför avtalstillverkning inom 3D-utskrift, vilket innebär att vi med jämna mellanrum tillverkar och levererar ett bestämt antal delar till kunden för ett överenskommet pris.

 

Avtalstillverkning är en utmärkt lösning, då man vill undvika onödig lagring av delar. Samtidigt försäkrar man sig ändå om att det hela tiden finns delar att få. Vid behov kan man flexibelt ändra beställningsmängderna.

Marknadsförings- och utbildningsmaterial

3D-kopior är ett enkelt och fungerande sätt att visualisera en produkts egenskaper i marknadsföringssyfte och för utbildning.

 

Kopior som är tillverkade som 3D-utskrift är bra verktyg för olika ändamål inom marknadsföring och utbildning. Genom att använda 3D-utskrift kan man göra kopior i olika skala eller till exempel enskilda maskindelar som beskriver den riktiga produktens utseende och funktion. Genom en kopia får man en verklighetstrogen bild av produktens egenskaper, som för sin del stöder försäljningen.

 

Fördelen med 3D-utskriften är att den är lätt. För försäljaren och läraren är det betydligt mer behändigt att bära med sig en kopia i plast än ett metallstycke som kan väga tiotals kilo.

Prototyper

Med hjälp av prototyper tillverkade med 3D-teknik, det vill säga en individuell mall, kan man riskfritt testa produktens design och användarvänlighet innan man lämnar den för produktion.

 

Med hjälp av 3D-utskrift kan man snabba upp produktutvecklingsprocessen och göra den smidigare. Med hjälp av den kan man kontrollera och granska produktens design, funktionalitet och ergonomi innan produkten sätts i produktion. 3D-utskrifter kan medföra stora besparingar, eftersom man undviker onödiga förseningar och kostnader för formjusteringar.

 

Genom att göra prototyperna som 3D-utskrifter får man dem i detalj att se ut som den färdiga produkten, och därmed en mycket realistisk och konkret bild av produkten.

Finslipning och efterbehandling

De tillverkade metallkomponenterna kan finslipas och efterbehandlas till exempel med kulblästring, mekanisering eller polering.

Kulblästring: I kulblästring blåser man pyttesmå kulor på det utskrivna styckets yta. Med hjälp av kulblästring får man en snygg och jämn yta på de 3D-utskrivna metallstyckena.

 

Mekanisering: Man kan mekanisera ytan på de 3D-utskrivna metallstyckena enligt kundens önskemål och behov.

 

Polering: Man kan också vid behov polera ytan på de färdiga metallstyckena.

Maskiner – 3D-utskrift i metall

För 3D-utskrift i metall använder vi en högklassig EOS M 290-maskin, som med sina egenskaper och produktionskapacitet matchar särskilt industrins behov.

Den högklassig EOS M 290-maskin som vi använder för 3D-utskrift av metall, matchar med sina egenskaper och sin produktionskapacitet mycket väl industrins behov. Produktionsmetoden baserar sig på att man med hjälp av laser smälter ner ett metallmaterial i pulverform.

Den högklassiga maskinen garanterar ett noggrant och jämnt resultat. Den tillverkade slutprodukten är nästan helt utan porer.

M 290
Utskriftsvolym: 250 x 250 x 325 mm
Utskriftshastighet: 0.2–0.9 mm
Lagertjocklek: 0.1 mm
Stödämne: Behöver inte separat stödämne.

Läs mer
EOS p396

4000

Utskrivna 3D-stycken per vecka

7

EOS-maskiner på toppnivå

1000

Nöjda kunder

Ta kontakt och be om offert

sales

+358 20 1550 610

E-post Ringa