3D-utskrift

Vi erbjuder kvalitativ 3D-utskrift på industrinivå för företagets olika behov. Vi erbjuder 3D-utskrift både i plast och metall. Vi tar emot enskilda beställningar men vi gör även fortlöpande avtalstillverkning.

3D-utskrivningens möjligheter

Allt fler företag har hittat 3D-utskriftens många möjligheter och tagit i bruk dem som en del av en lönsam affärsverksamhet. 3D-utskrivning medför oändliga möjligheter för företag att effektivera sin verksamhet och göra processen ännu snabbare och smidigare.

 

Om försäljningsmängderna för företaget är små (t.ex. under 5000 st.) är 3D-utskriften ett lönsamt alternativt för tillverkning av styckena. 3D-styckeprisen är dyrare än de sprutformade, men man sparar in på startinvesteringar och lagringskostnader. Man kan beställa en preciserad mängd enligt behov.

 

Om produktens design ofta ändras eller fortlöpande skräddarsys, är 3D-utskrift rätt alternativ. Att göra formar innebär alltid en stor kostnad och man måste därför förbinda sig till dem en längre tid. 3D-utskrift möjliggör en fortlöpande justering. Vid behov kan man ändra på designen även medan produktionen pågår.

 

3D-utskriften har många fördelar i jämförelse med traditionella metoder. Med hjälp av den kan man ha ett individuellt produktutbud och minska antalet delar som skall monteras. 3D-utskriften möjliggör en nästan gränslös mängd geometrier.

 

3D-utskriftsprocessen kräver inga verktyg, varför den är lätt att inleda och även ofta kostnadseffektiv. När man tillverkar delar efter behov, sparar man in på lagringskostnader.

 

Det finns många olika 3D-utskriftstekniker och man kan använda många olika material, beroende på syftet. Gemensamt för alla utskrivningstekniker är att det bildas tunna lager, ett i gången av det material som används, efter en önskad modell. Slutligen kan modellerna ytbehandlas och målas.

Ta kontakt
metallin 3D-tulostus

3D-utskrift av metall

Komplex komponenter

Uthållighet

Marknaden för 3D-utskrifter har länge gått het ute i världen och man har använt 3D-utskrifter av metall bland annat inom luftfarts-, medicin- och bilindustrin. 3D-utskrifter av metall efterfrågas nu mer och mer i Finland och med hjälp av 3D Formtech är denna teknologi nu tillgänglig för alla finländska maskinverkstäder. Genom att skriva ut i 3D kan man tillverka sådana stycken som har varit mycket svåra, omöjliga eller mycket dyra att tillverka maskinellt.

Läs mer

3D-utskrift i plast

Kostnadseffektiv

Produktion av små serier

3D-utskriften är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att tillverka olika plastdelar för industrins och företagens bruk. 3D-utskrift passar utmärkt både som produktionsmetod för små serier och för slutproduktion.

Läs mer
muovin 3D-tulostus

Maskiner

Vi använder oss av flera högklassiga EOS 3D-skrivare för utskrift i såväl metall som plast. Med våra högklassiga maskiner tillverkar vi hållbara utskrifter i plast och metall med en utmärkt ytkvalitet och precision.

För 3D-utskrift i metall använder vi en högklassig EOS M 290-maskin, som med sina egenskaper och produktionskapacitet matchar särskilt industrins behov.

För plastproduktion vi har sex EOS 3D-skrivare av hög kvalitet i bruk. Med våra högklassiga maskiner tillverkar vi utskrifter med hög ytkvalitet och precision direkt från digitala CAD-filer redan på några timmar.

EOS p396

4000

Utskrivna 3D-stycken per vecka

7

EOS-maskiner på toppnivå

1000

Nöjda kunder

Övriga tjänster

Förutom egentlig 3D-utskrift erbjuder vi mångsidigt olika experttjänster inom 3D-utskrivning.

3D-modellering

Vi erbjuder vid behov våra kunder planeringstjänster som behövs inför 3D-utskrivningen och även 3D-produktmodellering så att vi får idén i utskrivbar form.

 

Om våra kunder ännu inte har en färdig plan för produkten som ska skrivas ut med 3D-skrivare, hjälper vi vid behov till med 3D-modellering av produkten. Vi ändrar den befintliga idén till en elektronisk modell och modellerar de fysiska delarna till 3D-modeller så att man kan skriva ut dem.

Konsultering och kartläggning

Vi erbjuder konsulttjänster och kartläggning för företag med syftet att klarlägga 3D-utskrivningens lönsamma användningsmöjligheter i varje företagsverksamhet.

 

Man kan använda sig av 3D-utskrivning för många olika ändamål, och det kan behövas experthjälp för att identifiera dem. Men konsultation och kartläggning hjälper vi företag att hitta ändamålsenliga användningsobjekt för 3D-utskrivning som ökar effektiviteten i affärsverksamheten och sparar kostnader.

 

På basen av kartläggningen ger vi rekommendationer om hur man kunde använda 3D-utskrivning i företagets egen miljö. Även om det inte heller skulle vara klokt att tillverka produkten som 3D-utskrift, kan det vara mer kostnadseffektivt att tillverka verktygen för montering av produkten på detta sätt.

Utbildning

Vi erbjuder företag utbildning i 3D-utskrivning, där vi går igenom nuläget i 3D-utskrivning och olika möjligheter som 3D-utskrivning erbjuder företag och industrier inom olika branscher.

 

Utbildningens innehåll kan även skräddarsys enligt ditt företags intresse. Fråga mer om utbildningar för ditt företag!

Ta kontakt och be om offert

sales

+358 20 1550 610

E-post Ringa