3D Formtech

Vi erbjuder 3D-utskrifter av hög kvalitet på industrinivå och tilläggstjänster som hör till samma genre, för industrins och företagens olika behov. Våra utrymmen finns i Jyväskylä.

3D-utskrifter i toppen kvalitet för industrins och företagens behov

Vi är ett företag från Jyväskylä som är specialiserat på 3D-utskrivning jämte tilläggstjänster. Med hjälp av våra anläggningar som utnyttjar laserteknik och våra högklassiga material skapas produkter av toppkvalitet även för krävande användningsändamål. Vi tillverkar 3D-utskrifter från både plast och metall.

Med hjälp av våra fyra 3D-skrivare och en kunnig personal pågår vår produktion nonstop dag efter dag. Vi kan leverera 3D-utskrifter åt våra kunder utan att ge avkall på vare sig tidtabell eller kvalitet.

En kundnära och smidig betjäning

Med vår betjäning strävar vi efter att tillmötesgå kundens individuella behov så bra som möjligt. Vi ställer gärna vår expertis till kundens förfogande. 3D-utskrivningsprocessen startar genom att tillsammans med kunden planera för att slutresultatet ska bli så väl fungerande som möjligt.

Det räcker inte med att 3D-utskriften är felfri och högklassig, även processen ska vara proffsigt smidig. Med oss kommer man lätt överens. Kontakten sköts okomplicerat i alla skeden av utskrivningsprocessen och det är enkelt att skicka de filer som behövs.

 

På 3D Formtech betjänar vi dig:

Toni Järvitalo

Verkställande direktör, försäljning och marknadsföring

toni.jarvitalo@3dformtech.fi

Tfn. +358 40 836 2446

”Toni har flera års erfarenhet av 3D-utskrivning och produktutveckling. Precisionen i detaljerna syns både i produkternas kvalitet och i vår kundservice. ”

Jirka Borisov

Produktion

jirka.borisov@3dformtech.fi

”Jirka arbetar inom produktionen av 3D-produkterna och ansvarar för delarnas tillverkning, rengöring och sändning. “

Mikko Maliniemi

mikko.maliniemi@3dformtech.fi

”Mikko ansvarar på 3D Formtech för offertsammanställning samt planering av produktionen.”
circa 4000 utskrivna 3D-stycken per vecka
4 EOS-maskiner på toppnivå
1 000 nöjda kunder