3D Formtech

Vi erbjuder 3D-utskrifter av hög kvalitet på industrinivå och tilläggstjänster som hör till samma genre, för industrins och företagens olika behov. Våra utrymmen finns i Jyväskylä.

3D-utskrifter i toppen kvalitet för industrins och företagens behov

Vi är ett företag från Jyväskylä som är specialiserat på 3D-utskrivning jämte tilläggstjänster. Med hjälp av våra anläggningar som utnyttjar laserteknik och våra högklassiga material skapas produkter av toppkvalitet även för krävande användningsändamål. Vi tillverkar 3D-utskrifter från både plast och metall. Med hjälp av våra fyra 3D-skrivare och en kunnig personal pågår vår produktion nonstop dag efter dag. Vi kan leverera 3D-utskrifter åt våra kunder utan att ge avkall på vare sig tidtabell eller kvalitet.

Med vår betjäning strävar vi efter att tillmötesgå kundens individuella behov så bra som möjligt. Vi ställer gärna vår expertis till kundens förfogande. 3D-utskrivningsprocessen startar genom att tillsammans med kunden planera för att slutresultatet ska bli så väl fungerande som möjligt.

Det räcker inte med att 3D-utskriften är felfri och högklassig, även processen ska vara proffsigt smidig. Med oss kommer man lätt överens. Kontakten sköts okomplicerat i alla skeden av utskrivningsprocessen och det är enkelt att skicka de filer som behövs.

3D-utskrift i plast och metall

Vi använder oss av flera högklassiga EOS 3D-skrivare för utskrift i såväl metall som plast. Med våra högklassiga maskiner tillverkar vi hållbara utskrifter i plast och metall med en utmärkt ytkvalitet och precision.

Läs mer
EOS p396

Övriga tjänster

Förutom egentlig 3D-utskrift erbjuder vi mångsidigt olika experttjänster inom 3D-utskrivning.

3D-modellering

Vi erbjuder vid behov våra kunder planeringstjänster som behövs inför 3D-utskrivningen och även 3D-produktmodellering så att vi får idén i utskrivbar form.

Konsultering och kartläggning

Vi erbjuder konsulttjänster och kartläggning för företag med syftet att klarlägga 3D-utskrivningens lönsamma användningsmöjligheter i varje företagsverksamhet.

Utbildning

Vi erbjuder företag utbildning i 3D-utskrivning, där vi går igenom nuläget i 3D-utskrivning och olika möjligheter som 3D-utskrivning erbjuder företag och industrier inom olika branscher.

Ta kontakt och be om offert

sales

+358 20 1550 610

E-post Ringa