Orion on suomalainen lääkeyhtiö ja maailmanlaajuisesti toimiva hyvinvoinnin rakentaja, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhteistyö 3D Formtechin kanssa on tuonut Orionille kustannussäästöjä, tehokkuutta ja täysin uusia mahdollisuuksia, kun teollisuustason 3D-tulostuksella voidaan toteuttaa sellaisia muotoja ja pintoja, jotka eivät perinteisissä tuotantomenetelmissä ole edes mahdollisia toteuttaa – ainakaan ilman kustannusten nousua.

TAUSTAA

Orionin Salossa sijaitsevalla tehtaalla pakataan useita satoja eri lääkepakkauksia seitsemällä eri linjalla. Jokaisella tuotteella on oma pakkauskokonsa ja -tyyppinsä, minkä vuoksi pakkauslinjastoille tarvittiin tuotekohtaisia osia. Aiemmin ainoa mahdollisuus oli tilata osat valmiina työkaluvalmistajilta ja laitetoimittajilta, jolloin osien toimitusaika oli jopa 2-3 kuukautta.

“Olimme Orionilla seuranneet 3D-tulostuksen kehitystä yleisellä tasolla ja päätimme lähteä kokeilemaan, ollaanko jo siinä pisteessä, että 3D-tulostusta voitaisiin hyödyntää meillä teollisessa tuotannossa”, Orionin Technical Manager Antti Niemi kommentoi.

Yhteistyökumppaniksi valikoitui 3D Formtech, jonka asiantuntemus ja tietotaito vakuuttivat. “Yhteistyön alussa 3D Formtech kävi paikan päällä kertomassa lisää teollisuustason 3D-tulostuksen mahdollisuuksista ja meille rakennettiin myös täysin uniikkeja prototyyppejä. Pian huomattiin, että perinteisesti ruiskupuristustekniikalla tehtyjä osia saadaan siirrettyä 3D-tulostuksen pariin”, Niemi kuvailee.

MITÄ KAIKKEA 3D-TULOSTUS MAHDOLLISTAA?

Niemen mukaan erilaisissa prosesseissa Orionilla tarvitaan monenlaisia aputyökaluja ja kulutusosia, joita pystytään nyt valmistamaan 3D-tulostamalla aiempaa nopeammin ja kustannustehokkaammin: “Esimerkiksi erään tuotekohtaisen osan kustannukset ovat tippuneet 3D-tulostuksen myötä jopa alle kymmenesosaan aiempaan verrattuna. Säästöt ovat siis todella merkittäviä. Myös osien toimitusaika on saatu typistettyä 2-3 kuukaudesta noin viikkoon. Tämä nopeuttaa tuotannon läpimenoaikaa huomattavasti ja tuo valtavasti tehokkuutta.”

Paitsi että varaosat, aputyökalut ja kulutusosat saadaan tuotantoon nopeammin, tuotannossa voidaan 3D-tulostuksella ratkoa myös sellaisia ilmiöitä, joiden ratkominen pelkästään simulointityökaluilla ei ole ollut aiemmin mahdollista. 3D-tulostamalla voidaan siis löytää aivan uudenlaisia tapoja tehdä asioita, ja tehostaa toimintaa entisestään. 

3D-tulostuksen hyödyt kulminoituvat meillä kustannussäästöihin, nopeisiin valmistus- ja toimitusaikoihin, toiminnan tehokkuuteen ja siihen, että se mahdollistaa asioita, joita perinteisillä valmistusmenetelmillä ei ole tarjota. Tuotannon katkoksiltakin vältytään paremmin, kun esimerkiksi laitteen rikkoutuessa varaosat voidaan tulostaa muutamassa päivässä, eikä niitä tarvitse odottaa laitetoimittajalta Saksasta. Lisäksi 3D-tulostettujen prototyyppien avulla laitteitamme voidaan testata jo ennen käyttöönottoa ja tällöin varmistumme siitä, että laite toimii myös ns. oikeiden tuotteiden kohdalla”, Niemi jatkaa.

TULOKSET

3D-tulostamalla Orion on saanut paljon hyötyjä verrattuna aiempaan, sekä rahallisesti että tehokkuuden näkökulmasta. Niemen mukaan avainasemassa on kuitenkin oikea kumppani, joka auttaa ja tukee aktiivisesti, ja tuo myös uusia ideoita. 

“3D Formtechin olen kokenut kumppanina, jonka asiantuntemus ja tietotaito on niin arvokasta, ettei meidän kannata edes harkita 3D-tulostusten tekemistä itse. Saimme heti alussa todella hyvän kuvan erilaisista mahdollisuuksista ja hyviä kehitysideoita mm. siihen, miten asiat voitaisiin tehdä vieläkin tehokkaammin. Olemme myös itse olleet aktiivisia kyselijöitä ja aina saaneet tukea ja vastauksia vaikeisiinkin kysymyksiin. Lisäksi meidät pidetään aina hyvin ajan tasalla kaikesta! 

3D Formtechin käyttämät materiaalivaihtoehdot ovat laadukkaita ja monipuolisia, ja viranomaishyväksyttyinä ne mahdollistavat 3D-tulostettujen osien käytön myös tuotekontaktiosissa. Tilaus-toimitusprosessi toimii erityisen hyvin ja tarjoukset tulevat aina nopeasti – jopa muutaman tunnin sisällä siitä, kun tarjouspyyntö on jätetty”, Niemi kertoo.

 

Lue lisää 3D-tulostuksesta klikkaamalla tästä!