Ovatko 3D-tulostetut osat aidosti laadukkaita ja kestäviä? Kysymys, jota moni edelleen pohtii. Tässä vaiheessa on tärkeää muistuttaa, että kotitekoinen 3D-tulostaminen ja teollisuustason 3D-tulostaminen ovat kaksi eri asiaa. Valmistamme erilaisia osia erilaisille yrityksille ja hyvinkin vaativiin tarpeisiin – aina prototyypeistä lopputuotteisiin ja varaosiin. On siis selvää, että osien on oltava erittäin laadukkaita. Mitä laadunvarmistus 3D Formtechillä tarkoittaa? Jatka lukemista, niin kerromme!

3D Formtechillä ei laadusta tingitä ✔️

3D Formtechillä kaikki toiminta myös laadunvarmistuksen näkökulmasta kulminoituu siihen, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä. Toiminnassamme se tarkoittaa koko tuotantoprosessin kokonaisvaltaista hallintaa ja asiakkaidemme tarpeiden tyydyttämistä. Sitä, että suunnitellut ja valmistetut osat ovat käyttötarkoitukseensa sopivia, laadukkaita ja kestäviä. Toisaalta myös sitä, että asiakas saa meiltä tilaamansa osat luvatussa aikataulussa.

Meille on juuri myönnetty laadukkaasta johtamisesta kertova ISO9001:2015-sertifikaatti! 🥳 Sertifikaatin myöntämisen perusteena on mm. vahva asiakaslähtöisyys, ylimmän johdon motivaatio ja vaikuttavuus, prosessilähestymistapa sekä jatkuva kehittyminen. Sertifikaatti auttaa myös varmistamaan, että asiakkaat saavat yhtenäisiä, laadukkaita tuotteita ja palveluita, mikä puolestaan ​​tuo monia hyötyjä heidän liiketoimintaansa.

3D Formtech laatu

Laadunhallintaa toteutamme jokapäiväisessä arjessamme mm. seuraavasti:

1) Materiaalit

Yksi 3D Formtechin kilpailueduista on laadukkaat materiaalit sekä muovin että metallin 3D-tulostuksessa. Kaikki käyttämämme materiaalit ovat sertifioituja ja ISO-standardin mukaisesti testattuja. Hankimme materiaalit aina joko suoraan valmistajilta tai kumppaneiden, kuten laitevalmistajan kautta. Sitä kautta saamme mm. kattavat testausraportit ja tiedämme, millaisia kappaleita materiaalilla on valmistettu.

Materiaalisertifikaatit kertovat mm. sen, mitä eri materiaalit sisältävät, millaisia ominaisuuksia niillä on ja mihin käyttöön ne soveltuvat. Esimerkiksi polyamidi PA 2200 sopii myös elintarvike- ja terveydenhuoltoalojen käyttöön. Materiaali on EU:n direktiivillä elintarvikekäyttöön hyväksytty ja sille on myönnetty ISO-sertifikaatti (bio compatible). Materiaalilla on myös Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n hyväksyntä (21 CFR, §177.1500 9(b)). TPU puolestaan on termoelastinen materiaali, jossa yhdistyvät kumin ja muovin ominaisuudet. TPU:sta valmistetut kappaleet ovat pehmeitä ja joustavia, mutta samalla kestäviä. TPU:lla on hyvä vetolujuus ja kulutuskestävyys. EOS PA 2241 FR on taas lasersintraukseen soveltuva paloa hidastava polyamidimateriaali, jolle on myönnetty ilmailuteollisuuden standardi JAR 25.

>>Lue lisää materiaaleista täällä!

2) Laitteistot

Materiaaleilla on laadun kannalta väliä, mutta niin on myös laitteistoilla. 3D Formtechilla on useita EOSin 3D-tulostimia sekä DyeMansionin jälkikäsittelylaitteisto, joka takaa tulosteille entistäkin paremman pinnanlaadun ja värin. Käytössämme on uudet laitteistot, joka puolestaan näkyy konkreettisesti nopeampana ja tarkempana tulostusjälkenä. Erityisesti tulostamiemme osien pinnanlaadusta olemme saaneet asiakkailtamme hyvää palautetta.

>> Lue Aeromon Oy:n kokemuksista täällä!

Kerroimme keväällä, kuinka investoimme lisäksi kahteen uuteen muovin 3D-tulostimeen sekä materiaalinkäsittelylaitteistoon. Uusi materiaalinkäsittelylaitteisto vähentää käsityön määrää tekemällä muovijauheseoksen automaattisesti, jolloin jauheen laatu pysyy parempana ja tasaisempana. Laitteisto huolehtii myös siitä, että jauheen kosteustasapaino pysyy oikeanlaisena, joka on puolestaan vähentänyt ajojen keskeytyksiä ja parantanut toimitusvarmuutta asiakkaiden suuntaan. Arjessa laitteistojen laadunvarmistuksesta huolehditaan mm. säännöllisillä huolloilla ja kalibroinneilla sekä erilaisilla testiajoilla.

Meille on äärimmäisen tärkeää pitää niin tekemisen kuin tulosteiden laatu hyvänä myös jatkossa. Siksi tulemme myös tulevaisuudessa investoimaan laitteistoihin, jotta voimme tarjota asiakkaillemme laadukkaita, kestäviä ja vaativaankin käyttöön sopivia lopputuotteita.

EOS P 396

3) Osat ja tuotteet

Kuinka varmistaa, että valmis osa tai tuote on halutunlainen? 3D-tulostukseen pätee sanonta “hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Kaikki lähtee siis suunnittelusta ja halutun kappaleen 3D-mallinnuksesta. Kokonaisvaltaisena 3D-tulostuksen asiantuntijana ja kumppanina olemme mielellämme apuna paitsi valmistuksen, myös suunnittelun kanssa! Varmistamme valmistamiemme kappaleiden laadun tekemällä testituotteita, vetosauvatestejä ja huolehtimalla, että prosessit ovat kunnossa. Panostamme myös osien jälkikäsittelyyn. Jälkikäsittely voi materiaalista riippuen tarkoittaa esimerkiksi värjäystä, pinnoittamista, kuulapuhaltamista, kiillottamista tai lämpökäsittelyä. Kaikki jälkikäsittelyssä käyttämämme aineet ovat teollisuustason tulostukseen sopivia ja meille tehtyjä. Tiedämme siis, mitä mikäkin aine sisältää ja myös valmis osa on myös viimeistelty laadukkaasti ja ammattitaitoisesti.

4) Asiakaspalvelu ja sisäiset prosessit

Meille laatu on paitsi laadukkaita osia ja tuotteita, myös laadukasta asiakaspalvelua ja prosesseja. Toimintatapamme on hiottu mahdollisimman toimiviksi ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme paremmaksi. Huolehdimme myös sisäisten prosessien toimivuudesta sekä henkilöstömme kehittymisestä. Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman laadukkaita lopputuotteita teollisuuden käyttöön – prototyyppejä ja varaosia unohtamatta.

Asiakkailtamme saamme erityistä kiitosta hyvästä asiakaspalvelusta ja yhteistyöstä. Meille on tärkeää kuunnella, mikä on aidosti asiakkaan tarve ja myös proaktiivisesti ehdottaa sopivia ratkaisuja. Esimerkiksi näin asiakas kommentoi yhteistyötä kanssamme: “3D Formtechin olen kokenut kumppanina, jonka asiantuntemus ja tietotaito on niin arvokasta, ettei meidän kannata edes harkita 3D-tulostuksen tekemistä itse. Saimme heti alussa todella hyvän kuvan erilaisista mahdollisuuksista ja hyviä kehitysideoita mm. siihen, miten asiat voitaisiin tehdä vieläkin tehokkaammin. Olemme myös itse olleet aktiivisia kyselijöitä ja aina saaneet tukea ja vastauksia vaikeisiinkin kysymyksiin. Lisäksi meidät pidetään aina ajan tasalla kaikesta!”

>> Lue asiakkaidemme kokemuksia!

Teollisuustason 3D-tulostus

Miksi laadulla on väliä? 🤔

Me autamme asiakkaitamme tekemään parempia tuotteita heidän omille asiakkailleen. Pohdi siis, millaisen laadun takana haluatte seisoa? Voiko valitsemanne valmistusmenetelmä tai kumppani tarjota sitä laatua, mitä etsitte? Teollisuustason 3D-tulostuksen kumppania valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota niin materiaaleihin ja materiaalitoimittajiin, laitteistoihin, prosesseihin kuin laadunvarmistukseen. Selvitä ja kysy, onko kumppanilla laadusta kertovia sertifikaatteja tai valmistukseen liittyviä takuita. Uskalla olla utelias ja kysyä. Osaava ja laadukas kumppani osaa kyllä vastata kysymyksiisi.

Tiedätkö sinä, mitä teollisuustason 3D-tulostus muovista ja metallista voi liiketoiminnallesi mahdollistaa? Ota yhteyttä, niin selvitetään yhdessä!

Tutustu ”3D-tulostus suunnittelijalle”-sivustoon