Haluamme lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, mitä teollisuustason 3D-tulostus yrityksille tänä päivänä tarjoaa sekä millaista laatua voit odottaa kumppanilta, jolle laatu on prioriteetti nro 1. Ensin on kuitenkin hyvä pohtia, mitä laatu tarkoittaa? Onko kyse ainoastaan siitä, miltä osat näyttävät? Miten laatua ylipäätään voidaan seurata ja valvoa?

Miten laatu näkyy valmistetuissa osissa?

Kun puhutaan itse osan laadusta, voidaan sitä tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Visuaalinen laatu viittaa nimensäkin mukaisesti siihen, miltä osa näyttää. 3D-tulostamalla monimutkaisuus on valttia ja pystymme valmistamaan hyvinkin geometrisesti vaativia ja näyttäviä osia. Visuaalisen laadun takaa osan ammattimainen jälkikäsittely. Raakatuloste ei ole valmis, vaan osa vähintäänkin puhdistetaan. Erityisesti loppukäyttöön meneviä osia jälkikäsitellään esimerkiksi värjäämällä, kiillottamalla, kuulapuhaltamalla ja pinnoittamalla.

Mekaaninen laatu puolestaan tarkoittaa sitä, millaisia ominaisuuksia osalla on. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi murtolujuutta, lämmönkestoa ja sitä, että osa kestää vettä, likaa, öljyä tai UV-säteilyä. Myös esimerkiksi ilmavirtaukset tai sähkönjohtavuus voidaan ottaa huomioon (tiesitkö, että olemme Euroopan tasolla yksi harvoista, jotka tarjoavat ESD-turvallisia materiaaleja?). Viimeistään tässä vaiheessa 3D-tulostettujen osien kestävyyteen liittyvät ennakkoluulot kannattaa heittää romukoppaan. Kun puhutaan teollisuustason laadukkaasta tekemisestä, osat kyllä kestävät kovaakin kulutusta ja käyttöä

 

3d-tulostus jälkikäsittely

Laatujärjestelmä takaa ennalta määritellyn ja toistettavan tavan tehdä asioita

Laatu ei kuitenkaan ole vain sitä, miltä osat näyttävät. Vaikuttavat, visuaaliset ja viimeistellyt osat ovat toki tärkeitä, mutta kun puhumme laadusta, tarkoitamme myös kaikkea sitä mitä taustalla tapahtuu. Se tarkoittaa kaikkea toimintaa aina suunnittelusta materiaaleihin, laitteistoista sisäisiin prosesseihin ja johtamisesta asiakaspalveluun.

Laatu syntyy siitä, kun…

✔️ asioita voidaan tehdä toistettavasti.

✔️ tiedetään, mitä laadulla tarkoitetaan.

✔️ laatua seurataan, valvotaan ja mitataan.

✔️ olosuhteet ovat kunnossa (esim. laitteistot, tuotantotilat, materiaalit, käytettävät tekniikat).

✔️ henkilöstöllä on tietotaitoa, oikeanlaiset prosessit ja resurssit sekä johdon tuki, jotta jokainen tietää voidaanko luvatun laadun takana seisoa.

Kun puhutaan laadusta ja laadunvarmistuksesta, vaatii se taustalleen laatujärjestelmän. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi ISO9001:2015-sertifikaattia, joka on myönnetty 3D Formtechille ainoana 3D-tulostusalan toimijana Suomessa. Myöntämisen perusteena on mm. vahva asiakaslähtöisyys, ylimmän johdon motivaatio ja vaikuttavuus, prosessilähestymistapa sekä jatkuva kehittyminen. Sertifikaatti auttaa myös varmistamaan, että asiakkaat saavat yhtenäisiä, laadukkaita tuotteita ja palveluita, mikä puolestaan ​​tuo monia hyötyjä heidän liiketoimintaansa.

Laatujärjestelmä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että on ennalta määritelty ja toistettava tapa tehdä asioita. Prosessit ja työnkuvat on kirjoitettu auki, ja niitä täydentävät erilaiset työohjeet. Kun prosessit on validoituja, toiminta (ja myös laatu) on ennustettavaa, tasaista ja toistettavaa. Näin ollen kenenkään ei tarvitse arvailla lopputulosta ja osien laatua, vaan se on tiedossa ja virheiltä vältytään paremmin.

Kun puhutaan laadunvarmistuksesta, se ei liity vain valmistukseen vaan kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaan. ISO9001:2015- sertifikaattiin liittyvät vuosittaiset auditoinnit ja tarkastukset, eli mekin 3D Formtechillä olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen aina johtamisesta prosessien hiomiseen ja suunnittelusta valmistukseen – sekä ennen kaikkea siihen, että asiakkaamme saavat parasta mahdollista laatua.

3d-tulostuksen laatu

Mitä muuta laatu 3D-tulostuksessa tarkoittaa?

Laatu on niin laaja käsite, että voisimme kirjoittaa aiheesta kokonaisen kirjan. Aloitimme kuitenkin kirjoittamalla aiheesta maksuttoman oppaan, jossa keskitymme tarkemmin siihen, mitä laadulla voidaan tarkoittaa, miten sitä seurataan ja mitä 3D-tulostuksen kumppanilta voi ja kannattaa odottaa. ”Teollisuustason 3D-tulostuksen laatu ja laadunvarmistus”- asiantuntijaoppaassa kerromme vielä tarkemmin siitä…

✔️ Mistä 3D-tulostuksen laatu syntyy?
✔️ Miten teollisen 3D-tulostuksen laatua voidaan seurata ja mitata? Mitä laadunvalvonta konkreettisesti tarkoittaa?
✔️ Kuinka olosuhteet ja jälkikäsittely vaikuttavat laatuun?
✔️ Mitä ottaa huomioon, kun haluat varmistua siitä, että 3D-tulostuksen kumppani voi tarjota sinulle haluamaasi laatua?

Lataa maksuton opas