Kun puhutaan erilaisten muovi- ja metalliosien valmistamisesta, osien hinta ymmärrettävästi kiinnostaa. Moni kuitenkin katsoo asiaa liian yksioikoisesti, eikä siksi saa 3D-tulostuksen potentiaalia hyödynnettyä. Miksei ostohinta kerro kaikkea? Miksi 3D-tulostus on strateginen valinta ja voi rakentaa kilpailuetua? Tässä blogissa avaamme tarkemmin neljä syytä siihen, miksi teollisuustason 3D-tulostus on kustannustehokas ja kannattava valinta!

1. Ymmärrä valmistusmenetelmän vaikutus hintaan ✔️

Ennen kuin mennään tarkemmin kustannuksiin, on tärkeää ymmärtää, että 3D-tulostaminen valmistusmenetelmänä toimii monessa suhteessa päinvastoin kuin perinteiset valmistusmenetelmät. 3D-tulostuksessa kustannukset ovat sidoksissa kappaleen valmistamiseen käytetyn materiaalin määrään ja kappaleen kokoon. Mitä vähemmän kappaleen valmistamiseen käytetään materiaalia, sitä edullisempaa kappaleen valmistaminen on.

Ajatuksena onkin, että 3D-tulostuksessa kappaleeseen jätetään vain sen ydintoiminnallisuuden kannalta tärkeä materiaali. Tämä johtaa siihen, että toisin kuin esimerkiski koneistuksessa, 3D-tulostuksessa kappaleiden monimutkaisuus ei maksa käytännössä mitään – itse asiassa geometrialtaan monimutkaisempi kappale saattaa tulla yksinkertaista kappaletta halvemmaksi, jos materiaalia kuluu kappaleen valmistamiseen vähemmän. 3D-tulostamalla myös arvokkaiden metallimateriaalien käyttäminen tulee edulliseksi, koska materiaalihukka on erittäin vähäistä eikä materiaalia tarvitse juurikaan työstää. Esimerkiksi perinteisesti arvokkaana pidetty titaani on tulostamiseen erittäin hyvin soveltuva ja jopa verrattain edullinen materiaali kevyiden ja kestävien osien valmistukseen.

kustannustehokas 3D-tulostus

Yksi merkittävimmistä 3D-tulostuksen eduista ns. perinteisiin valmistusmenetelmiin verrattuna on kalliista muoteista eroon pääseminen. Muottien valmistukseen menee helposti paitsi rahaa, myös aikaa. Sen sijaan, että esimerkiksi 5000 kappaleen erää varten tilataan kallis muotti, joka jää valmistuksen jälkeen turhaksi, kannattaisi valmistusmenetelmäksi valita 3D-tulostus, joka vapauttaa kokonaan kalliilta muottikustannuksilta. 3D-tulostuksessa osia voidaan versioida lähes rajoittamattomasti. Voit siis valmistaa vaikka 100 eri versiota samasta tuotteesta – ilman alkuinvestointeja ja muotteja.

2. Käännä katse elinkaariajatteluun ✔️

3D-tulostuksen yksi iso eroavaisuus muihin valmistusmenetelmiin verrattuna on sen kustannustehokkuus, joka syntyy mm. joustavuudesta, nopeudesta ja tuotannon matalasta riskitasosta. Moni on tottunut tarkastelemaan valmistuksen aloituskustannusta tai ostohintaa, mutta pelkästään sitä tarkkailemalla ei saada todellista kuvaa osan kokonaiskustannuksista.

Kustannusrakennetta kannattaakin katsoa tuotteen koko elinkaaren näkökulmasta. Vaikka yksikkökustannus per kappale voi muihin valmistusmenetelmiin verrattuna olla korkeampi, isossa kuvassa 3D-tulostus tuo usein merkittäviäkin säästöjä ennen kaikkea pitkällä aikavälillä. 3D-tulostuksessa valmistusmenetelmä rajoittaa vähemmän kappaleen ominaisuuksia kuin perinteiset valmistusmenetelmät. Kappaleen suunnittelu käyttötarkoitukseen sopivammaksi voi pidentää kappaleen elinkaarta, laskea käyttökustannuksia ja maksaa itsensä takaisin sillä lisäarvolla, mitä tuote tai osa tuo käyttäjälleen. Koska 3D-tulostamiseen ei liity aloituskustannuksia ja tuotannon läpimenoaika on nopea, osat voidaan valmistaa suoraan tarpeeseen, jolloin voit heittää hyvästit miljoonien pääomia sitoville varaosavarastoille.

💡Muista, että jos hintavertailussa osa on suunniteltu valmistettavaksi perinteisillä valmistusmenetelmillä kuten ruiskuvalamalla tai koneistamalla, sen kustannukset eivät ole suoraan verrannollisia 3D-tulostettavaan osaan. Jotta saat osasta parhaan hyödyn irti niin toimivuuden kuin kustannustehokkuuden näkökulmasta, osa tulee suunnitella 3D-tulostuksen näkökulmasta. Vasta tällöin saat realistisen käsityksen siitä, mitkä kustannukset ovat.

>> Lue lisää siitä, mistä 3D-tulostamisen hinta muodostuu!

muovin 3D-tulostus

Näin esimerkiksi asiakkaamme Grundium kertoo: “3D-tulostusta käyttämällä emme ole sidottuina tietyn muotoiseen muottiin, vaan saamme tarpeidemme mukaisia osia hyvinkin nopeasti. Kustannukset jäävät tyypillisesti muutamaan sataseen, joskus jopa kymppien tasolle, ja tuotteet tulevat viikon sisällä. Jos haluamme valmistaa yksinkertaisen muoviosan ruiskuvalamalla, muottikustannus on aina vähintään muutama tuhat euroa ja sen valmistaminen kestää tyypillisesti kuukauden. Osien valmistaminen tulostamalla on niin helppoa, ettemme ole lähteneet edes harkitsemaan menetelmän korvaamista. Osaa pystytään myös muuttamaan tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Tulostamalla voidaan valmistaa osia, joita ei pysty tekemään ruiskuvalamalla. Tällaisia ovat esimerkiksi negatiivisen päästön omaavat osat, jolloin muottia ei saisi otettua pois enää valamisen jälkeen.”

>> Lue lisää yhteistyöstämme täällä!

3. Toimivampia ja parempia tuotteita ✔️

Puhumme usein 3D-tulostuksen rajattomista mahdollisuuksista, sillä se toden totta tarjoaa suunnittelijalle paljon vapaammat kädet osan suunnitteluun. Enää ei siis tarvitse mennä se edellä, miten tuote voidaan valmistaa, vaan se edellä, mitä tuotteen tai osan halutaan olevan ja tekevän.  Tämän myötä muovi- ja metalliosiin voidaan saada aivan eri mittakaavassa erilaisia toiminnallisuuksia, jonka myötä osa on parempi ja siitä saa paremman hinnan. Yksi monista 3D-tulostuksen eduista on sen räätälöitävyys.

Mitä se käytännössä voisi tarkoittaa?

Ajatellaan, että olet suunnittelemassa pyörän kahvaa. Tavallisesti sinun tulisi todennäköisesti miettiä kahvan koon osalta jonkinlaista universaalia keskiarvoa, jotta se sopii mahdollisimman moneen käteen. Kalliiden muottikustannusten vuoksi ei kuitenkaan kannata alkaa tekemään monia eri muotteja. 3D-tulostamalla puolestaan voit tehdä vaikkapa kolmea erikokoista kahvaa: yksi sopii hyvin Pekalle, toinen Tiinalle ja kolmas Juusolle. Tämä ei tuo merkittävästi enempää kustannuksia, mutta takuulla lisäarvoa tuotteelle asiakkaan näkökulmasta ja lisää myyntiä sinulle. Lisäksi 3D-tulostuksen avulla eri komponentteja voidaan yhdistää yhdeksi, jolloin nimikkeitä tarvitaan vähemmän ja säästetään kustannuksissa.

videodrone 3d-tulostus

Asiakkallamma Nordic Dronesilla 3D-tulostus on yritystoiminnan elinehto, sillä kaikki suunnittelu tehdään 3D-suunnitteluna. Monimutkaisten koptereiden valmistuksessa käytetään paljon pieniä osia ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon niin sään, ympäristön kuin kansallisen sääntelynkin muodostamat reunaehdot. Yksittäisen kopterin valmistamisessa saatetaan käyttää lähes 100 3D-tulostettua osaa.“Teemme paljon yksittäisiä pieniä asioita, joita ei voi valmistaa muoteilla. 3D-tulostus antaa vapaat kädet tehdä tuotteita asiakkaidemme tarpeisiin”, kertoo yrityksen perustaja Juhani Mikkola yhteistyöstämme.

>> Lue lisää yhteistyöstämme täältä!

4. Ei vain valmistusmenetelmä, vaan strateginen valinta ✔️

Viimeiseksi haluamme korostaa sitä, että 3D-tulostaminen ei ole pelkästään valmistusmenetelmä. Kun haluat aidosti saada teollisuustason 3D-tulostuksen täyden potentiaalin käyttöösi, tulee sen olla tietoinen ja strateginen valinta. Tällöin 3D-tulostuksen avulla voidaan luoda yritykselle kilpailuetua, jonka avulla erottua markkinassa ja tuoda ennennäkemättömiä ratkaisuja omien asiakkaiden saataville. Haastammekin sinut pohtimaan sitä, miten käyttämäsi valmistustekniikka saattaa rajoittaa mahdollisuuksiasi tarjota tuotteita ja palveluita asiakkaillesi? Voisitko tarjota jotain parempaa, innovatiivisempaa ja asiakkaan tarpeisiin räätälöityä ratkaisua, jos valmistustekniikka ei rajoittaisi näitä mahdollisuuksia? Teollisuustason 3D-tulostaminen oikean kumppanin kanssa tarjoaa juuri näitä mahdollisuuksia, jolloin voit toteuttaa asiakkaan tarpeen täyttäviä ratkaisuja, kehittää uusia innovaatioita tai parantaa nykyisiä ratkaisuja ilman merkittäviä investointiriskejä. Kannattaakin siis katsoa liiketoimintaa pidemmällä tähtäimellä ja kysyä itseltään sitä, miten tällaiset ratkaisut voisivat parantaa asemaasi suhteessa kilpailijoihin?

kilpailuetua 3D-tulostamalla

>> Lataa maksuton webinaaritallenne ”Näin rakennat kilpailuetua 3D-tulostamalla” täältä!

3D-tulostuksen täyden potentiaalin ja rajattomien mahdollisuuksien saavuttaminen vaatii kykyä katsoa tuttuja asioita uudesta perspektiivistä, halua olla tarjoamassa omille asiakkaille vain parasta sekä uskallusta haastaa totuttuja toimintatapoja ja tehdä asiat uudella tavalla.

Me 3D Formtechilla luomme uuden normaalin valmistavaan teollisuuteen, jolloin 3D-tulostuksen potentiaali tunnistetaan ja hyödynnetään. Kun 3D-tulostus on yritykselle strateginen valinta ja sen mahdollisuudet tunnistetaan, vaikuttaa se myös liiketoimintaan isossa kuvassa. Esimerkiksi tuotanto adaptoituu tarpeeseen ja auttaa haastavissakin markkinatilanteissa, kun pääomaa ei ole sidottu varastohyllyille tai kalliisiin muotteihin.

>> Lue lisää siitä, mitä valmistavan teollisuuden uusi normaali tarkoittaa!

Haluatko keskustella lisää siitä, mitä teollisuustason 3D-tulostus voi teille mahdollistaa?

Varaa maksuton keskusteluaika asiantuntijan kanssa