3D-tulostuksen myytinmurtajien webinaarissa 3D Formtechin Head of Sales Lasse-Matti Nieminen sekä sales managerit Patrik Oksanen ja Ville Niemelä istuivat tunnin ajaksi alas keskustelemaan myynnin maailmasta. Mistä lähteä liikkeelle 3D-tulostuksen kanssa? Miten 3D-tulostus voi auttaa tekemään lisää myyntiä? Onko 3D-tulostus itseisarvo? Keräsimme blogiin ylös muutaman noston keskusteluista ja blogin lopusta löydät myös linkin webinaaritallenteeseen, jonka voit ladata itsellesi katsottavaksi maksutta.

Ymmärrä teollisen 3D-tulostusta ja sen mahdollisuuksia ✔️

Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että yrityksissä aidosti ymmärretään mistä teollisuustason 3D-tulostuksessa on kyse, miten se valmistusmenetelmänä toimii ja miten sitä voidaan hyödyntää. Jos kysytään tarjousta osille, jotka on suunniteltu koneistettavaksi, ei parasta hyötyä saada irti. Esimerkiksi kustannusrakenteeseen ja osan toiminnallisuuksiin päästään parhaalla tavalla kiinni, kun osa suunnitellaan alusta alkaen 3D-tulostettavaksi.

Toinen keskustelua herättävä asia on hinta. Pelkän ostohinnan tai yksikkökustannuksen sijaan katse kannattaa kääntää tuotteen elinkaarikustannuksiin ja siihen lisäarvoon, mitä 3D-tulostus siihen tuo. Kun osaan saadaan enemmän toiminnallisuuksia, parempaa kestävyyttä tai vaikkapa tarkempaa räätälöintiä, se myös tuottaa enemmän. Samaan aikaan myös kustannussäästöjä ja tehokkuutta saadaan aikaan sillä, että osia voidaan tilata tarvelähtöisesti, valmistus on nopeaa eikä varaosia tarvitse seisottaa varastoissa.

Kolmas näkökulma on se, että uskaltaa haastaa totuttuja tapoja toimia ja tehdä asioita. Niin kauan kuin asiat tehdään kuten aina ennenkin vain siksi, että “näin on aina tehty”, ei päästä näkemään mikä voisi olla mahdollista. 3D-tulostukseen liittyy edelleen ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä, joita mekin myyntikeskusteluissa kohtaamme. Onkin tärkeää tunnistaa se, millainen tietämys asiakkaallasi 3D-tulostuksesta on ja auttaa häntä ymmärtämään, mitä teollisuustason 3D-tulostus tänä päivänä tarkoittaa. Mitä paremmin sitä yrityksissä ymmärretään, sitä todennäköisemmin sitä osataan myös laajemmin hyödyntää.

>> Lue lisää tammikuussa alkavasta Professional Additive Manufacturing (AM) Training – 3D-tulostuksen koulutuskokonaisuudesta ja varmista, että osaat hyödyntää 3D-tulostusta!

lisää myyntiä

Miten 3D-tulostus auttaa tekemään lisää myyntiä? ✔️

Kun mietit, miten 3D-tulostus voisi auttaa sinua omassa myyntityössäsi ja siinä, kuinka tehdä sen avulla lisää myyntiä, haluamme nostaa esiin muutaman näkökulman:

1) Nopeus. Aika on rahaa ja nopeus onkin yksi 3D-tulostuksen suurimmista hyödyistä. Kun osan tai tuotteen valmistukseen menee kuukausien sijaan tyypillisesti pari viikkoa, saadaan se nopeammin markkinoille ja sitä kautta tuottamaan rahaa.
2) Toiminnallisuus. 3D-tulostamalla voidaan valmistaa kappaleita ja muotoja, joiden valmistaminen on muilla menetelmillä vaikeaa, mahdotonta tai erittäin kallista. Enää ei tarvitse mennä se edellä, miten tuote voidaan valmistaa vaan se edellä, mitä tuotteen tai osan halutaan olevan ja tekevän. 3D-mallinnuksessa kappale voidaan optimoida esim. jäykkyyden, painon ja virtaavuuden osalta. Näin kappaleelle saadaan aikaan huomattavasti parempi hyötysuhde. Kappaleesta tulee kevyempi, toimivampi ja edullisempi.
3) Nopea testaus. Jo suunnitteluvaiheessa voidaan iteroida monia osia ja tulostaa vaikka kymmeniä erilaisia kappaleita, ilman että ne nostavat hintaa huomattavasti. Tämä mahdollistaa nopean testauksen ja sitä kautta parhaan mahdollisen lopputuloksen.
4) Räätälöinti. 3D-tulostamalla osia voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi. Kun kaikki on digitaalisessa muodossa, tuotetta voidaan muokata helposti eikä olla tilanteessa, jossa kalliiden muottikustannusten vuoksi ei kannata alkaa tekemään monia eri muotteja.
5) Ekologisuus ja vihreät arvot. Moni pohtii sitä, kuinka valmistaa tuotteet ekologisemmin. 3D-tulostuksessa materiaalia käytetään vain se, mitä osaan tarvitaan.

>> Lue lisää siitä, miksi 3D-tulostus on vihreämpi valinta

Näiden avulla myyntityön tekeminen helpottuu, kun myytävissä osissa hyödynnetään 3D-tulostusta. Taustalla vaikuttaa liiketoiminnan näkökulmasta ymmärrettävästi raha. Kun osat kestävät pidempään, säästyy rahaa. Kun ei tarvita suuria varaosavarastoja, säästyy rahaa. Kun tuotteet saadaan nopeammin markkinoille, se tuottaa rahaa. Kun tuotteet ovat räätälöidympiä ja asiakkaiden tarpeisiin paremmin vastaavia, se tuottaa rahaa. Kun voit 3D-tulostuksen avulla luoda uutta liiketoimintaa tuotteen ympärille, vahvempaa markkina-asemaa ja voittavia kilpailuetuja, se tuottaa rahaa. Meilläkin 3D Formtechilla on paljon referenssejä ja asiakascaseja, joista emme saa julkisesti kertoa juurikin näistä syistä. Ja siksi uskallamme myös väittää, että 3D-tulostuksen avulla sinäkin voit tehdä lisää myyntiä.

3D-tulostus ei ole itseisarvo, mutta se on uusi normaali ✔️

Niin hyvä valmistusmenetelmä kuin 3D-tulostus onkin, sekään ei sovi kaikkeen. Näemme, että 3D-tulostus ei ole itseisarvo, vaan aito arvo asiakkaalle syntyy siitä, mitä sen avulla voidaan tehdä. On kuitenkin tärkeää, että yrityksessä ensin ymmärretään se mitä 3D-tulostuksella voidaan tehdä ja että myyjä on perillä siitä. Me 3D Formtechilla luomme valmistavan teollisuuden uutta normaalia, jossa 3D-tulostus on valmistusmenetelmä muiden joukossa eikä enää toisaalta myöskään jäädä kiinni vanhoihin ennakkoluuloihin tai “aina on tehty näin”- ajatteluun. Kun haluat ottaa selvää 3D-tulostuksen mahdollisuuksista juuri sinun tuotteillesi, tärkeintä on aloittaa. Älä jää yksin pohdintojen kanssa, sillä apua on saatavilla.

Helpoin tapa lähteä liikkeelle on joko ilmoittautua mukaan tammikuussa alkavaan Professional Additive Manufacturing (AM) Training – 3D-tulostuksen koulutuskokonaisuuteen tai varata maksuton keskusteluaika 3D-tulostuksen asiantuntijan kanssa tästä!

Haluatko kuulla aiheesta lisää?

Lataa webinaaritallenne maksutta