Vilket lönar sig: maskinell tillverkning eller 3D-utskrivning?

3D-utskrivning är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att tillverka delar på. Det är ändå klokt att tänka på vilket tillverkningssätt som är klokast och billigast för helhetssituationen.

När är 3D-utskrift det bästa valet?

Det är viktigt att identifiera de ändamål som gör det möjligt att ersätta traditionella tillverkningssätt med 3D-utskrivning på ett lönsamt sätt. Allt lönar det sig inte att skriva ut i 3D, men i många fall är det absolut klokast att använda 3D-utskrift.

Tabellen bredvid ger dig en fingervisning om vad det lönar sig att skriva ut med en 3D-skrivare. I tabellen har man jämför 3D-utskrift, maskinell bearbetning och sprutformning.

Olika tillverkningssätt för delar i jämförelse

3D-utskrift Mekanisering Sprutformning
Tillverkning av små serier      
Komplicerade geometrier      
Pris på komplicerade stycken      
Snabb start av produktionen      
Flexibilitet vid ändring av design      
Tillverkning av stora serier